Deggis Notice
Amanda_Hsu_8370 DEGGIS8 DEGGIS5

Deggi’s… Lounge

You can now place your order via email at deggislounge@gmail.com

Now open also on public holidays!